FANDOM


地下城特徵
Normal Gem1 Gem2 Gem3
Gem4disabled Gem5disabled Gem6
「週末地下城」(土日ダンジョン),在每周六、日作為曜日地下城出現,每次開放48小時。對於新手玩家而言,本地下城是首次面臨三色限定挑戰的地下城。

3色限定 地獄級

本地城是刷 Money「金幣」的最佳手段之一

【刷 Money「金幣」或 Exp「玩家經驗值」的選擇之一】

如有需求,

  • 本地城一般是玩家們在1.5或2倍金錢掉落活動的時候刷「3色限定 超級」,用以快速累積數以百萬計的金幣。

(若有1.5倍金幣459i460i878i879i926i927i1323i1583i1584i2倍金幣1336i1337i1902i加持,效果更為驚人)。

  • 或是中階玩家在通關至普通地下城天上の海原的關卡「天海神」以前,在「3色限定 超級」快速累積經驗值升級。
什麼是三色地城?
指除了Gem6珠,地下城中只會生成3種顏色的珠子。本地下城只會生成Gem1Gem2Gem3
本地城的特色是什麼?
本地城不會掉「蛋」,相對的會掉「錢箱」。後期會用到大量Money金幣購買特殊地下城。
除了在黃金龍の逆襲中用魔法石MagicStone換錢Money這種土豪行為之外,本地城是刷錢最快的地方。
中階玩家在通關至普通地下城天上の海原的關卡「天海神」以前,可以在快升級時到經驗值不太差的「3色限定 超級」升級。不過由於代替品的變多,目前已經不再流行。
需要注意什麼?
由於只有三色,COMBO的概率大大提升,使用如1298i(稻田姬),1613i(愛貓神),甚至高難度的1001i(真男人)等類似的COMBO型寵物(包括這些寵物的退化形態)非常有效。
出於以最少的耐力獲得最多的金錢這方面的考慮,1337i1902i為首的加錢寵物在本地下城意義重大。不過使用它們意味著難度成倍上升。
需要特別注意的地方!
本地下城有極低概率在活動期間開放入場耐力減半一定時間的活動!那個時候,本地下城的「超級」難度將會變成高經驗耐力比的地下城中難度最低的一個!絕對是升級,刷錢的最佳場所!
因出現星空の神域本地城不再是經耐比最低地城,但由於星空の神域難道太高,所以依然是新手升級的好地方!
因出現機械龍ラッシュ!本地城不再是經耐比最低地城,但由於機械龍ラッシュ!難道太高,所以依然是新手升級的好地方!
因出現極限ゴッドラッシュ!極限ヘララッシュ!極限デビルラッシュ!極限ドラゴンラッシュ!極限大和ラッシュ!的協力模式本地城不再是經耐比最低地城,但由於以上難道太高,所以依然是新手升級的好地方!
因新增地獄級,變成地獄級是刷錢的最佳場所!
因出現金色の築山本地城不再是刷錢的最佳場所
因調整金錢2倍通常化,回歸刷錢的最佳場所!

更新調整記錄

  • 2014年09月13日調整:新增地獄級
  • 2015年06月05日調整:金錢2倍通常化

3色限定 地獄級

Stamina 40 Money 836344-974344 (22634/耐)
@2x金錢 1672688-1948688 (45267/耐)
Dungeon 10 Exp 9936-13836 (297/耐)
@2x經驗 19872-27672 (594/耐)
Dungeon Monster Battle Turn Hp Defence Loot Notes

所有怪都有機會掉落Money 80000或Money 100000
288i 幼炎龍 3762 1 204147 540
291i 幼鯊龍 3274 1 254980 0
294i 玩具三角幼龍 3599 1 102480 3920
206i 火星之光寶石獸 9516 2 306220 840
207i 水星之光寶石獸 9821 2 326553 840
208i 大地之光寶石獸 10126 2 346887 840
263i 熔岩奇米拉 8316 2 480309 840
265i 深海奇米拉 8196 2 476031 840
267i 鮮花奇米拉 8059 2 471753 840
稀有 181i 黃金龍王 384 1 25 60000
5 234i 神秘之面具×3 4000 1 15 100000
9 289i 熔岩火焰龍 8052 2 306423 840
292i 鯊魚龍 5002 1 357257 0
295i 玩具三角龍 7442 2 153923 6860
10 221i 狂暴者 14085 3 1117076 66
223i 高地人 5710 1 372632 16500

3色限定 超級

Stamina 25 Money 101852-633600 (14709/耐)
@2x金錢 203704-1267200 (29418/耐)
Dungeon 10 Exp 7145-11931 (382/耐)
@2x經驗 14290-23862 (763/耐)
Dungeon Monster Battle Turn Hp Defence Loot Notes

所有怪都有機會掉落Money 20000或Money 40000
191i 火焰魔鬼 3480 1 19050 1400
069i 火焰騎士 4920 2 23850 270
063i 武士食人魔 13500 4 61500 0
171i 神化之紅面具 9999 5 18 60000
193i 冰霜魔鬼 3510 1 19200 1400
071i 海流騎士 5010 2 24600 270
065i 寒冰食人魔 13740 4 62250 0
172i 神化之蒼面具 9999 5 18 60000
195i 牛頭魔鬼 3570 1 19350 1400
073i 大地騎士 5130 2 25350 270
067i 武裝食人魔 13950 4 63000 0
173i 神化之碧面具 9999 5 18 60000
稀有 180i 高級黃金龍 233 1 15 15000
9 112i 沙羅曼蛇 3210 3 121650 220
114i 海蛇 5910 4 151650 220
116i 穴龍 5460 3 166650 220
10 以下随机两只,可能重复
206i 火星之光寶石獸 9516 2 306220 840
207i 水星之光寶石獸 9821 2 326553 840
208i 大地之光寶石獸 10126 2 346887 840

3色限定 上級

Stamina 20 Money 71160-134320 (5137/耐)
@2x金錢 142320-268640 (10274/耐)
Dungeon 10 Exp 5040-5835 (272/耐)
@2x經驗 10080-11670 (544/耐)
Dungeon Monster Battle Turn Hp Defence Loot Notes

所有怪都有機會掉落Money 6000/10000
047i 紅寶石寶石獸 3030 2 9300 140
057i 武者哥布林 4380 4 16050 140
062i 紅色食人魔 2070 5 9900 0
068i 火焰戰士 1140 3 3750 100
166i 朱色之鬼神面 2406 8 15 4000
049i 藍寶石寶石獸 3120 2 9450 140
059i 海洋哥布林 4590 4 16800 140
064i 藍色食人魔 2160 5 10650 0
070i 海流戰士 1230 3 4050 100
167i 蒼色之鬼神面 2481 8 15 4000
051i 綠寶石寶石獸 3210 2 9600 140
061i 滾刀哥布林 4830 4 17550 140
066i 食人魔 2310 5 11400 0
072i 大地戰士 1320 3 4350 100
168i 碧色之鬼神面 2556 8 15 4000
10 112i 沙羅曼蛇 3210 3 121650 220
114i 海蛇 5910 4 151650 220
116i 穴龍 5460 3 166650 220

3色限定 中級

Stamina 15 Money 41680-76410 (3936/耐)
@2x金錢 83360-152820 (7873/耐)
Dungeon 10 Exp 1567-1860 (114/耐)
@2x經驗 3134-3720 (228/耐)
Dungeon Monster Battle Turn Hp Defence Loot Notes

所有怪都有機會掉落Money 4000/6000
036i 火焰波利 153 3 486 10
046i 紅色寶石獸 278 2 556 15
056i 紅色哥布林 375 4 903 15
062i 紅色食人魔 958 5 4583 0
068i 火焰戰士 528 3 1736 50
161i 進化之紅面具 228 1 5 1000
038i 泡沫波利 167 3 556 10
048i 藍色寶石獸 292 2 625 15
058i 藍色哥布林 417 4 1042 15
064i 藍色食人魔 1000 5 4931 0
070i 海流戰士 569 3 1875 50
162i 進化之藍面具 303 1 5 1000
040i 森林波利 194 3 625 10
050i 綠色寶石獸 319 2 694 15
060i 哥布林 486 4 1250 15
066i 食人魔 1069 5 5278 0
072i 大地戰士 611 3 2014 50
163i 進化之綠面具 378 1 5 1000
10 078i 火焰巨神兵 500 4 7569 90
080i 冰之巨神兵 611 4 8264 90
082i 大地巨神兵 708 4 8958 90

3色限定 初級

Stamina 10 Money 10136 (1014/耐)
@2x金錢 20272 (2027/耐)
Dungeon 10 Exp 400-532 (47/耐)
@2x經驗 800-1064 (93/耐)
Dungeon Monster Battle Turn Hp Defence Loot Notes

所有怪都有機會掉落Money 1000
036i 火焰波利 46 3 148 4
046i 紅色寶石獸 84 2 169 6
056i 紅色哥布林 114 4 274 6
062i 紅色食人魔 291 5 1393 0
068i 火焰戰士 160 3 528 20
155i 紅寶精靈 80 3 265 3
038i 泡沫波利 51 3 169 4
048i 藍色寶石獸 89 2 190 6
058i 藍色哥布林 127 4 317 6
064i 藍色食人魔 304 5 1499 0
070i 海流戰士 173 3 570 20
156i 藍寶精靈 87 3 275 3
040i 森林波利 59 3 190 4
050i 綠色寶石獸 97 2 211 6
060i 哥布林 148 4 380 6
066i 食人魔 325 5 1604 0
072i 大地戰士 186 3 612 20
157i 綠寶精靈 95 3 285 3
10 037i 大火焰波利 23 3 350 5
039i 大泡沫波利 24 3 450 5
041i 大森林波利 26 3 550 5

開新話題 關於 土日ダンジョン 的話題

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。