Puzzle & Dragons Wiki
Advertisement
Puzzle & Dragons Wiki
技能類型 主動技能
日文名稱 妖美姫の艶笑
中文譯名 妖美姫の艶笑 (未翻譯)
初始冷卻 14
最小冷却 10
技能效果 Skill DefenceUp.png 1回合內,受到的所有傷害減少75%。
Skill Transform.png 所有寶珠變化成Gem1.png,Gem2.png,Gem3.png,Gem5.png,Gem6.png寶珠。
持有寵物 No.3699  覚醒濃姫(覺醒濃姬)
類似技能
Advertisement