FANDOM


地下城特征
Technique Gem1 Gem2 Gem3
Gem4 Gem5 Gem6

Ss4 txbfa9

本地下城于2015年09月27日首次开放,是第十三组传说龙:「机甲龙」系列中的第二个推出的地城。

开放时间记录

序号开放日期结束时间备注
1 2015年09月27日23时2015年10月11日23时首次开放

特别宠物档案

No. 2334
水之机甲龙・桀纳
Pet2334
StarStarStarStarStar
2334i 本宠物不需进化
AwokenSkill15AwokenSkill21
HP
StarStarHalf
攻击力
StarStarHalf
回复力
StarHalf
主动技能
队长技能
觉醒技能
协调性
综合评价
待评
No. 2338
闇之机甲龙・加克鲁斯
Pet2338
StarStarStarStarStar
2338i 本宠物不需进化
AwokenSkill18AwokenSkill21
HP
StarStarHalf
攻击力
StarStarHalf
回复力
StarHalf
主动技能
队长技能
觉醒技能
协调性
综合评价
待评

宠物技能对应表

本地下城中的一些宠物主要用于提升其他宠物的技能等级,具体对应关系如下表。

宠物 技能 持有同技能的宠物
080i 防御架势 078i079i080i081i082i083i147i148i149i150i151i316i317i318i1272i1273i1274i
086i 护甲崩坏 084i085i086i087i182i319i320i2127i2128i
899i 东方七星阵 747i748i898i899i1264i1265i1787i3224i3249i
2196i 暴风雪信号 2191i2196i
2199i 引力信号 2194i2199i
2334i 流水充能 2186i2334i
2338i 幻象充能 2189i2338i

关卡详细资料

双周地下城
护神龙

3207i 3208i 3209i 3210i 3211i


転界龙

3000i 3001i 3002i


契约龙

2875i 2876i 2877i 2878i 2879i


鉄星龙

2642i2646i 2643i2645i 2644i2647i
2649i2650i 2651i2648i


古代龙

2575i2579i 2578i2580i 2576i2577i


犬龙

2429i2432i 2430i2434i 2431i2433i


机甲龙

2333i2337i 2334i2338i 2336i2335i


猫龙

1957i 1958i 1959i 1960i 1961i


丼龙

1761i 1762i 1763i 1764i 1765i


虫龙

1591i 1592i 1593i 1594i 1595i


华龙

1166i 1167i 1168i 1169i 1170i


Twitter问卷嘉年华

1179i 1181i 1183i 1185i 1187i


Twitter问卷

109i 105i 103i 089i 099i
302i 904i 299i 1187i 901i
903i 1179i 1181i 1183i 1185i
100i 1774i


其他
208i ジュエルの塔
016i 闇払う翼龙
085i087i ブレイカ―ズ
111i 光届かぬ悪魔の巣
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。