FANDOM


地下城特徵
Technique Gem1disabled Gem2disabled Gem3
Gem4 Gem5 Gem6

特別寵物檔案

No. 1765
月釜的丼龍・鍋燒飯
Pet1765
StarStarStarStarStar
1765i 本寵物不需進化
AwokenSkill21AwokenSkill09
HP
Star
攻擊力
Star
回復力
StarStarHalf
主動技能
隊長技能
覺醒技能
協調性
綜合評價
814i 黃泉之主神・伊邪那美的升技寵。但因為主動技是相當有用的護盾,滿技6CD 3回合35%的盾,雙隊長再搭配4個S+覺醒寵,等於完全減傷35%到地城終了,搭配隊長技與覺醒自動回復,不算心珠可每回消珠回復3584 HP,幾乎可算是另一類型的磨隊,在COST限制地城中有頗高的用途,但前提是能練到滿技。另外是回復隊可考慮的暗位減傷隊員。
No. 1780
紫之丼魔・壽喜丼
Pet1780
StarStarStarStar
1779iEvoArrow1780i
HP
StarStar
攻擊力
Star
回復力
StarHalf
主動技能
隊長技能
覺醒技能
協調性
綜合評價
1658i 蒼對劍之鎧騎士・克力薩的升技寵。參照其他系列寵。

寵物技能對應表

本地下城中的一些寵物主要用於提升其他寵物的技能等级,具體對應關係如下表。

寵物 技能 持有同技能的寵物
432i 鐵壁架勢 136i137i277i432i818i987i1556i3649i
434i 暴雪吐息 007i008i114i115i143i265i326i327i328i329i434i481i504i1095i1920i3969i
837i 閃光結界 358i359i614i837i922i1769i1782i
839i 寶珠強化·火 398i399i490i491i839i871i994i995i1210i
1474i 完治之光 126i127i138i139i392i393i988i1467i1474i1557i2022i
1765i 黃泉的羽衣 813i814i1765i2180i2957i
1770i 暗黑結界 360i361i616i923i1445i1770i
1780i 邪惡紋章 1657i1658i1779i1780i

關卡詳細資料

雙週地下城
護神龍

3207i 3208i 3209i 3210i 3211i


転界龍

3000i 3001i 3002i


契約龍

2875i 2876i 2877i 2878i 2879i


鉄星龍

2642i2646i 2643i2645i 2644i2647i
2649i2650i 2651i2648i


古代龍

2575i2579i 2578i2580i 2576i2577i


犬龍

2429i2432i 2430i2434i 2431i2433i


機甲龍

2333i2337i 2334i2338i 2336i2335i


貓龍

1957i 1958i 1959i 1960i 1961i


丼龍

1761i 1762i 1763i 1764i 1765i


蟲龍

1591i 1592i 1593i 1594i 1595i


華龍

1166i 1167i 1168i 1169i 1170i


Twitter問卷嘉年華

1179i 1181i 1183i 1185i 1187i


Twitter問卷

109i 105i 103i 089i 099i
302i 904i 299i 1187i 901i
903i 1179i 1181i 1183i 1185i
100i 1774i


其他
208i ジュエルの塔
016i 闇払う翼龍
085i087i ブレイカ―ズ
111i 光届かぬ悪魔の巣
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。